Parcelhusejernes Landsforening

Søvangsparken er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, medlem nummer 612.
G/F Søvangsparken har været medlem siden 20/4-2006.

Herigennem forsikrer vi legepladsen, søger juridiske hjælp hvis nødvendigt.
Yderligere opkræves kontigentet herigennem.

Hvis du ønsker mere info, kan du læse mere om foreningen på deres hjemmeside.
www.parcelhus.dk