Velkommen til Grundejerforeningen Søvangsparken

Generalforsamling 2023 er afholdt og referatet kan findes her

Du kan nu også se det seneste godkendte regnskab og budget for foreningen. Du finder det her.